Tietoa verkossa

Kelan tietopankki työterveyshuollosta
http://www.kela.fi/tyoterveyshuolto

Työsuojeluhallinnon työterveyshuoltoa käsittelevä sivusto, josta löytyy tietoa niin työntekijälle kuin työnantajallekin.
http://www.tyosuojelu.fi/tyoterveys-ja-tapaturmat/tyoterveyshuolto

Suomen Yrittäjien sivusto työterveyshuollosta työnantajille
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/tyonantajan-abc/tyoterveyshuolto-316609

Suomi.fi -palvelun työterveystietoa
Lue lisää

Palvelua toteuttamassa