Etusivu » Työkyvyn seuranta

Jaa sivu:

Työkyvyn seuranta on laadukkaan työterveyshuollon kulmakivi

Työterveyshuolto on yksi niistä yrityksen yhteistyökumppaneista, jonka toiminta auttaa yritystä hoitamaan velvoitteensa ja pääsemään asetettuihin tavoitteisiin.  Työterveyshuolto on yhteistoimintaa työnantajan ja koko työyhteisön kesken.

– Laadukkaan työterveyshuollon kulmakiviä ovat työkyvyn seuranta, hallinta ja varhainen tuki. Kaikki nämä tehdään yhteistyössä palveluntarjoajan ja työpaikan kanssa, sanoo vastaava työterveyshoitaja Johanna Mikkonen kiteeläisestä Lääkäriasema Resetistä.

Mikkonen korostaa, että työterveyshuolto ei yksin pysty tekemään työtään työterveyden edistämiseksi, vaan mukaan tarvitaan työpaikan vahva tuki.

– Erityisen tärkeää on saada mukaan yrityksen johto ja esimiehet. Tämä on tärkeää jo siksikin, että työterveyshuollon asiantuntemusta voidaan tarvittaessa käyttää hyväksi monissa työnantajalle lain velvoittamissa tehtävissä, esimerkiksi työsuojelun toimintaohjelmaa laadittaessa tai riski- ja vaaratekijöiden kartoittamisessa, Johanna Mikkonen sanoo.
– Haluan yhä korostaa työterveyshuollon asemaa asiantuntijana, joka tarvittaessa ”ohjaa, neuvoo, palvelee”. Esimerkiksi mikroyrityksissä työsuojelu jo käsitteenä on usein vieras ja siksi työpaikoilla voi olla vaikeuksia työsuojeluasioiden hoitamisessa. 
– Monissa pienissä yrityksissä riskien ja vaarojen arvioimiseen ei välttämättä ole tietoa tai taitoa, joten ne voivat olla tekemättä. Tässäkin työterveyshuolto voi tulla apuun. Riskien arviointi voidaan tehdä yhdessä työnantajan kanssa esimerkiksi työpaikkaselvityksen yhteydessä. Mehän käymme silloin paikan päällä, sanoo vastaava työterveyshoitaja Johanna Mikkonen.

Työterveyshuolto voi pyydettäessä myös osallistua työpaikalla vaikkapa työsuojelutoimikunnan kokouksiin, jolloin asiantuntemus työntekijän terveyteen vaikuttaviin tekijöihin on läsnä ja tieto saatavissa nopeasti.

Mikä sitten on työterveyshoitajan vastaus kysymykseen kuinka hyvin työterveyshuolto pystyy seuraamaan työntekijän ja työyhteisön terveydentilaa. 

Riittääkö ennaltaehkäisevä työterveyshuolto vai tarvitaanko siihen sairaanhoitokäynnit sisältävä kokonaisvaltainen työterveyshuolto?

– Lyhyesti voi sanoa, että mikäli työterveyssopimukseen kuuluu myös sairaanhoito, niin työterveyshuolto on paremmin perillä työntekijän työkykyyn vaikuttavista tekijöistä ja myös koko työyhteisön tilasta. Lakisääteisessä sopimuksessahan lääkärin sairaanhoitokäynnit ja niihin liittyvät tutkimukset eivät kuulu työterveyshuoltoon, Johanna Mikkonen sanoo.

Työterveyshuolto tunnistaa tarpeet 

Johanna Mikkonen sanoo, että hyvän työterveysyhteistyön tuloksena yritys hyötyy sairauspäivien vähenemisestä.

– Työntekijän jäljellä olevaa työkykyä voidaan hyödyntää paremmin, kun osataan ja kyetään etsimään eri vaihtoehtoja työssä jatkamiseen. Tätä  auttaa se, että työterveyshuolto tuntee yrityksen ja sen työntekijät, jolloin työterveyshuolto on asiakaslähtöistä, Johanna Mikkonen sanoo.

Sujuva yhteistyön tuloksena on mahdollista sopia toimintatavat esimerkiksi työkyvyttömyyksien hoidossa. Tällöin tarvittavat toimenpiteet voidaan aloittaa jo aikaisessa vaiheessa.

– Hyvän ja luottamuksellisen yhteistyön tuloksena toiminnasta hyötyvät kaikki, niin työntekijä, yritys kuin työterveyshuoltokin, vastaava työterveyshoitaja Johanna Mikkonen sanoo. 
Scroll to Top